Category: Zakelijke dienstverlening

Time Management Training – Eindeloze voordelen voor uw bedrijf

timemanagement training

Time Management Training – Eindeloze voordelen voor uw bedrijf

Tijdmanagementtraining is zeer nuttig bij het verbeteren van het interpersoonlijke welzijn en het verlichten van negatieve emoties. Dit onderzoek heeft tot doel de impact van timemanagementtraining op depressie, stress en slaapkwaliteit van postmenopauzale vrouwen te bestuderen. De deelnemers waren studenten die op dit moment betrokken waren bij een of andere vorm van zaken. Deze studenten hadden een maand lang een timemanagementtraining gevolgd. Ze vulden vragenlijsten in over drie factoren die de slaapkwaliteit kunnen beïnvloeden: depressieve stemming, stress en interpersoonlijke relaties Time management training en coaching voor het sociaal domein time management training. Deze drie factoren zijn relevant om te begrijpen of de deelnemers baat hadden bij een timemanagementtraining.

De resultaten toonden aan dat degenen die een timemanagementtraining volgden, significante veranderingen vertoonden in zowel de manier waarop ze prioriteiten stelden voor taken als hoe ze zich voelden over hun relaties met collega's en hun supervisors. Degenen die prioriteit gaven aan taken rapporteerden verbeterde copingvaardigheden en een minder depressieve stemming. Degenen die geen prioriteit gaven aan taken, rapporteerden geen verandering in hun coping of hun relaties. Verrassend genoeg was er ook een significante toename van het aantal deelnemers dat aangaf dat ze nu taken efficiënter prioriteren – een indicator dat degenen die de klas hebben bijgewoond en hun taken prioriteit hebben gegeven, ook het gevoel hebben dat ze efficiënter zijn in hun taakvullende capaciteit.

De resultaten toonden duidelijk aan dat een cursus timemanagement de productiviteit van werknemers verbetert. De toename van de productiviteit is het duidelijkst op de werkplek, waar meer werkuren en een toename van de werkdruk direct verband hielden met een lagere productiviteit van de werknemers. Daarnaast bleek ook dat werknemers die thuis werkten een vergelijkbare productiviteitsdaling hadden. Het onderzoek specificeert niet welk type werklast aan elke werknemer is toegewezen, maar de veronderstelling lijkt te zijn dat thuiswerkers minder productief zijn dan kantoormedewerkers.

Voor meer info klik je deze site aan: https://mentormax.nl/

Voors en tegens van Time Management Train

timemanagement training

Voors en tegens van Time Management Train

Of het nu gaat om een bloeiend of slopend bedrijf, het verhogen van de productiviteit vereist in beide gevallen tijdmanagementtraining en andere relevante soft-skills-trainingen, die beschikbaar zijn als loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en als onderdeel van zakelijke beloningen. Wanneer het bedrijfsleven hapert, dwingen vaak dreigende ontslagen werknemers om te leren minder te doen met meer, dus tijdmanagementtraining die traditioneel wordt gegeven als geïndividualiseerde tijd-voor-tijd training, kan soms ineffectief zijn wanneer deze als geheel wordt gepresenteerd. Naarmate doelen voor loopbaanontwikkeling in de loop van de tijd zichtbaarder worden voor zowel werknemers als het management, is het gebruikelijk geworden dat loopbaanontwikkelingsprogramma's, zoals tijdmanagementtraining, onderdeel gaan uitmaken van de algemene bedrijfsbrede strategische planning. 10 tips – voordelen – nadelen van timemanagementtraining op elke werkplek zouden managers en werknemers een aantal nuttige inzichten moeten geven in de waarde van dergelijke training.

Voordelen – er zijn er meerdere! Een van de belangrijkste voordelen van tijdmanagementtraining is dat het iemand helpt om te leren over zijn of haar werkelijke capaciteiten en echte grenzen, voor zover het productiviteit en efficiëntie betreft. Wanneer een persoon bijvoorbeeld een bepaalde taak uitvoert, kunnen de eindresultaten teleurstellend zijn en langer duren dan verwacht Mentor Max time management training. Maar wanneer diezelfde persoon dezelfde strategie probeerde te implementeren onder striktere tijdsdruk, zou hij of zij beseffen hoeveel impact het plan eigenlijk heeft. Door een persoon te trainen op zijn of haar werkelijke bekwaamheid, in plaats van op wat men hoopt en verwacht, kan dit hem of haar helpen het maximale productiviteitspotentieel te realiseren.

Nadelen – hoewel deze gemakkelijker als nadelen worden gezien, zijn er echt nogal wat! Ten eerste kan timemanagementtraining behoorlijk duur zijn, vooral als het wordt gedaan voor een organisatie als geheel, waar de tijd die wordt besteed aan uitgebreide timemanagementtraining en implementatie niet kosteneffectief is. Ten tweede is timemanagement typisch een vaardigheid die in de loop van de tijd moet worden ontwikkeld, in een tempo waarin de capaciteit en vaardigheden van een individu kunnen verbeteren. Ten slotte, om succesvol te zijn, moet een persoon de tijdens de trainingsperiode geleerde kennis blijven toepassen en zijn of haar prestaties voortdurend evalueren. Als een persoon niet gemotiveerd genoeg is om de nieuwe kennis of vaardigheid toe te passen, zal deze hoogstwaarschijnlijk nooit worden toegepast.

Link naar de website: Mentor Max